วันอาเซียน 2557

กิจกรรม 2557

วันภาษาไทย 2556

กิจกรรม 2556

วันภาษาไทย

กิจกรรม 2560

กิจกรรม 2560

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร 2560

กิจกรรม 2561

กิจกรรมกีฬาสี 2561

กิจกรรม 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตร

กิจกรรม 2562

กิจกรรมกีฬาสี

กิจกรรม 2562

พิธีเปิดโรงอาหาร และงานเปิดบ้านชมเมือง


 

63 หมู่ 2 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160 โทรศัพท์ FAX : 053-975144
Copyright © 2014 tcp.ac.th | Powered by Thung hua chang pittaya kom

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×