บุคลากร โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

นางกชกร กันตีฟอง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวเปมิกา วงค์ตันกาศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายอนุชิต ศาสนา

ภาษาต่างประเทศ

นางสุพัตรา ผูกพัน

ภาษาต่างประเทศ

นายพงศกร สุริยะ

สุขศึกษาและพลศึกษา

นายปิยะฉัตร ไชยแก้ว

สุขศึกษาและพลศึกษา

นายประสิทธิ์ คำหล้า

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวอังคณา ตาจิต

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายชัชวาล คำวังพฤกษ์

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายคงวิทย์ เขื่อนควบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสวิง บุญทอง

ลูกจ้างประจำ

นายทา ทาธิ

ลูกจ้างชั่วคราว

นายทองคำ บงจรรย์

ลูกจ้างชั่วคราว

นางจรรยา เชียงตา

ลูกจ้างชั่วคราว

นายปุ๊ด หล้าเป็ง

ลูกจ้างชั่วคราว

 

63 หมู่ 2 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160 โทรศัพท์ FAX : 053-975144
Copyright © 2014 tcp.ac.th | Powered by Thung hua chang pittaya kom

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×