ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2557

วันที่ 3 พฤศจิกายน2557 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรี  ทองศี  จินะ และคณะครู ได้ทำการประชุมชี้แจง ผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2557 ให้แก่ผู้ปกครงนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงผลการจัดการเรียนการสอน และผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ผ่านมา

63 หมู่ 2 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160 โทรศัพท์ FAX : 053-975144
Copyright © 2014 tcp.ac.th | Powered by Thung hua chang pittaya kom

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×